Wervingsmogelijkheden KCT ingeperktFeatured

Wervingsmogelijkheden KCT ingeperkt

Het lentezonnetje schijnt woensdagmorgen 6 april 2011 volop in Roosendaal als daar op het centraal station 19 man zich bij sergeant-majoor Dennis melden voor de tweede editie van de ‘Kennismakingsdagen Korps Commandotroepen’ (KD-KCT) van dit jaar. Gedurende deze drie aaneengesloten dagen maken de kandidaten in woord, beeld en geluid kennis met het KCT. Het is de eerste van een behoorlijk aantal hordes die door een kandidaat genomen moet worden voordat hij ruwweg twee jaar later, als hij de loodzware commando-opleidingen succesvol afsluit, met trots de naam ‘commando speciale operaties’ mag dragen.

Niettemin verschilt deze KD-KCT enigszins van opzet met die van voorgaande jaren. Mede door de bezuinigingsdrift op Defensie ziet ook het Korps Commandotroepen (KCT) zich genoodzaakt haar wervings- en selectiebeleid aan te passen. De meest drastische maatregel is dat het KCT gedwongen is om de kenningsmakingsdagen voor burger kandidaten stop te zetten. Een beslissing die heeft geleid tot het halveren van het aantal keren dat de KD-KCT in 2011 gedraaid wordt. Ze zijn van zestien naar acht keer teruggebracht. De tijd dat het keurkorps van de Koninklijke Landmacht (KL) nieuwe aanwas rechtstreeks uit de burgermaatschappij mag rekruteren lijkt voorbij.

C20110406LW952

“In ieder geval zullen dit jaar alleen militairen aangesteld worden bij het Korps”, verteld kapitein Sven als hoofd van het bureau Voorlichting, Werving, Selectie & Communicatie (VWS&C) van het KCT. “De kenningsmakingsdagen zullen zelfs alleen toegankelijk zijn voor militairen die al werkzaam zijn bij de KL en (binnenkort) hun startfunctie erop hebben zitten. Want naast dat het voor burgers niet meer mogelijk is om te solliciteren voor een functie als ‘commando speciale operaties’, geldt dit nu ook voor militairen van zowel de Koninklijke Luchtmacht als van de -Marine en -Marechaussee. De minimale uitzondering op deze regel geldt alleen voor personeel van het Korps Mariniers. Er is ons voor dit jaar toegezegd dat er maximaal 30 mariniers de overstap naar het KCT mogen wagen. Daarnaast legt ook het nieuwe ‘algemene militaire ambtenarenreglement’ (AMAR) ons enkele aanstellingsbeperkingen op. Naar aanleiding daarvan moeten we nu per individu bekijken of hij – naar rato van het aantal dienstjaren in zijn stand/rang en/of leeftijd – bij aanvang opleiding nog geaccepteerd kan worden. Gelukkig mag in ons geval de rang van korporaal maximaal 12 dienstjaren beslaan voordat hij doorstroomt naar de onderofficiersrang in plaats van de gebruikelijke 8 jaar die bij de rest van de krijgsmacht wordt gehanteerd.

C20110406LW1018

Als gevolg van deze regeling en de draconische bezuinigingsmaatregelen op de krijgsmacht is de vijver met kandidaten waar we nu nog maar uit mogen vissen geslonken tot amper een vissenkom. Het moet nu dus efficiënter en slimmer. Overigens is dit een kwestie waar niet alleen wij als KCT mee te kampen hebben. De verregaande bezuinigingen laten binnen heel de krijgsmacht bijzonder weinig ruimte om nieuw personeel aan te trekken.”

C20110408LW085

Nu de aspirant-commando’s die zich aanmelden voor de KD-KCT al militair zijn, is ook het psychologisch onderzoek (PO) en -selectie aangepast. Voorheen vond dit plaats tijdens de kenningsmakingsdagen in Roosendaal zelf. Nu vindt het PO bij het Dienstencentrum Psychologisch Advies en Selectie (PAS) in Amsterdam plaats op de maandag of dinsdag voorafgaande op de kenningsmakingsdagen. Tijdens de psychologische selectie wordt aan de hand van een persoonlijkheidsvragenlijst en een interview nagegaan of de kandidaat over de juiste (karakter)eigenschappen, kennisniveau, vaardigheden en instelling beschikt voor de functie van ‘commando speciale operaties’. Ook wordt er nu te allen tijde – ongeacht de vooraf genoten schoolopleiding – een capaciteitentest afgenomen om het leervermogen te testen.

C20110408LW397

Weliswaar stukken minder als onder de kandidaten die rechtstreeks uit de burgermaatschappij solliciteerde zaten er voorheen in de commando-opleidingen ook onder de militaire kandidaten veel afvallers. Dit zijn niet alleen diegenen die het fysiek niet aan kunnen of geblesseerd raken. Vooral de zware mentale druk is niet iets wat veel mensen aankunnen. Om hier wat aan te doen is er vanuit het Korps een plan ontwikkeld om te proberen om meer kandidaten aan de eindstreep te krijgen. Niet door de eisen of de basis van de opleiding te veranderen maar om aan de voorkant, bij de sollicitatie, te zorgen dat daar meer geschikte kandidaten de opleiding in gaan. Het aantal kandidaten dat uiteindelijk de groene baret mag dragen is afhankelijk van heel veel factoren. Door de zwaarte van de selectie en trainingsprocedure is dat heel moeilijk objectief te meten. Het blijft immers de zwaarste opleiding en selectie binnen de krijgsmacht dus is het nooit zeker of een kandidaat de eindstreep haalt. Maar waar je wel voor kunt zorgen is dat alleen kandidaten beginnen die een realistische kans hebben de eindstreep, de groene baret, te halen. Gedurende de kennismakingsdagen wordt dan ook het beeld van het KCT eerlijk en helder neergezet.

C20110406LW1028

Aan de primaire doelstelling van de KD-KCT verandert dan ook niets”, verteld sergeant Jeroen, die samen met Sven en Dennis deel uitmaakt van het bureau VWS&C. “Ze dienen nog steeds een tweeledig doel. Allereerst kan het Korps kijken of een kandidaat voldoet aan de eisen die het stelt aan haar personeel. In tweede instantie kan de kandidaat een kijkje in de keuken krijgen van Nederlands meest getrainde eenheid om zo voor zichzelf uit te kunnen maken of dit het leven is dat hij ambieert. Het gebrek aan juiste beeldvorming bleek achteraf wel een van de belangrijkste redenen te zijn waarom veel mensen teleurgesteld uitvielen tijdens de eerste weken of zelfs uren en dagen van de commando opleiding. De harde realiteit van het leven als operator bij het KCT bleek plotseling minder ‘idyllisch’ dan de ‘mythe’ gevormd door spannende en stoere verhalen in de media of in de kroeg hun deed voorkomen. Voor hun beeldvorming ondervinden ze nu gedurende de kenningsmakingsdagen een fractie van hoe het werkelijk is om lange, vermoeiende dagen te maken en dingen te doen onder de meest uiteenlopende omstandigheden op tijdstippen die ze eigenlijk niet uitkomen.”

C20110408LW099

Een vast team, zorgvuldig samengesteld uit ervaren commando-instructeurs, groene baret dragende sportinstructeurs, geneeskundige ondersteuning en psychologisch geschoolde medewerkers van PAS begeleiden de kandidaten daarbij. Ze lopen rond de kandidaten als ze keihard bezig zijn met alle opdrachten die ze krijgen. Met een aantekenboekje in de hand observeren ze iedereen. Hierbij worden dan vooral de psychische belastbaarheid, het sociaal functioneren, de (zelf)discipline, het leidinggeven, de communicatieve vaardigheden, de inzetbaarheid, de prestatiegerichtheid en de motivatie van de kandidaten onder een vergrootglas gelegd. Alle kandidaten hebben bij aankomst een nummer gekregen. Dat nummer dragen ze alle dagen om hun arm om ze zo herkenbaar te maken voor de psychologen en sportinstructeurs.

C20110408LW488

Voor de tweede maal op rij wordt nu ook het herstellend vermogen van het lichaam van de kandidaten na fysieke belastbaarheid onderzocht en vastgelegd. “Hiervoor dragen de deelnemers van het begin af aan een hartslagmeter die van minuut tot minuut alles registreert”, legt Gerard uit, hij is inspanningsfysioloog bij Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie (TGTF) van het Personeelscommando.

C20110406LW761

Wat als eerste wordt getest, zijn de fysieke eisen die aan een commando worden gesteld. En deze eisen zijn spijkerhard en als je ze niet haalt, ga je onmiddellijk weer naar huis. En wat zijn deze minimale eisen dan? Een Coopertest waarbij in twaalf minuten hardlopen 2800 meter moet worden gehaald, zeven meter touwklimmen, dertig keer opdrukken in twee minuten, veertig sit-ups in twee minuten en zes keer optrekken in de bovengreep waarbij de kin boven de rekstok moet komen zonder tijdslimiet. Ondanks dat op de website van het KCT duidelijk staat aangegeven dat je je pas moet aanmelden voor de KD-KCT als je daaraan kan voldoen, gaan ook nu weer een aantal van de deelnemers na de sporttesten naar huis.

C20110406LW867

De overblijvers worden overgebracht naar het Tentenkamp Noord in de bossen te zuiden van Roosendaal. Daar zullen ze over het algemeen de resterende tijd onder redelijk Spartaanse omstandigheden doorbrengen. Ze nemen tussendoor ook een plons in het zwembad van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daar wordt gekeken of ze kunnen zwemmen en worden ze ook mentaal onder druk gezet. Iets wat de hele verdere kennismakingsdagen zal worden gedaan. Het team heeft hiervoor een arsenaal aan mogelijkheden tot hun beschikking om de kandidaten het vuur dicht aan de schenen te leggen. De gedreven inzet van de instructeurs zorgen ervoor dat elke cursist ‘zijn’ moment beleeft. Dat is het moment waarop hij denkt aan opgeven, wil stoppen en dan toch doorgaat op pure wilskracht. Zo ondervinden de geïnteresseerden dat het werk op het operationele vlak veel verder gaat dan de meeste zich in hun dromen konden voorstellen. Ze moeten zowel fysiek als mentaal vol aan de bak. Zo worden ze onder andere in uitdagende situaties gebracht om hun actie-intelligentie te kunnen beoordelen. Door bijvoorbeeld fysieke aspecten te koppelen aan een waarnemingsopdracht. Zo krijgt men meer inzicht in het korte termijn geheugen en beslissingsvaardigheden van de kandidaat. Hoe onzinnig de opdrachten soms lijken, er zit altijd een operationele gedachte achter. Elke opdracht krijgt achteraf dan ook een vertaling naar een missie of gebeurtenis uit bijvoorbeeld Afghanistan. Dit gebeurt zowel individueel als naar de complete groep toe.

C20110406LW967

Naast dat de kandidaten een presentatie van Sven krijgen over het KCT staat er ook een uitgebreide voorlichting op het programma, ‘meet the Diamonds’ genaamd. Daarin vertellen aspirant-commando’s in opleiding uitgebreid over de bijna onmenselijke beproevingen die hen als ze worden toegelaten eventueel in de toekomst te wachten staan. Maar ook verschijnen er commando’s uit een van de operationele Commandotroepencompagnieën ten tonele die vertellen over hoe het leven met een groene baret nu werkelijk is. De kandidaten worden hierbij aangemoedigd om vragen te stellen. Als ze weer naar huis gaan moeten ze geen vragen meer hebben over de opleiding en het leven van een commando. Alleen dan kunnen ze een goede overweging maken voor zichzelf of dit de baan is die ze willen. De diverse evaluaties leren dat de kandidaten dit voorlichtingsonderdeel als zeer waardevol ervaren.

C20110408LW355

Op de laatste dag krijgen alle kandidaten een persoonlijk eindgesprek. Hierin krijgt de kandidaat, op basis van zijn prestaties, een positief, matig of een negatief advies voor de sollicitatie bij het KCT. Een positief en matig advies betekent dat je door bent en is een jaar geldig. Na deze dagen is de keus om te solliciteren bij het KCT zeker een bewuste keuze. De kandidaten met een positief en matig advies worden allemaal aangehouden tot ongeveer twee maanden voordat de Vooropleiding (VO) in Roosendaal begint. Dan worden de commando-opleidingen, die tweemaal per jaar zijn, eerst gevuld met diegene die een positief advies hebben gekregen.

C20110406LW931

Ondanks dat de bezuinigingen op Defensie het Korps voor uitdagingen stelt ten opzichte van de wervingsmogelijkheden, treden ze hier ook weer voortvarend op. Het zit immers niet in de aard van een commando om bij de pakken neer te gaan zitten. Dat de aantrekkingskracht van het Korps op nieuwe aanwas nog niets aan glans verloren heeft blijkt wel uit de vele aanmeldingen die ze immer nog vanuit de KL te verwerken krijgt. Velen voelen zich nog steeds geroepen. Daar komt nog wel steevast achter aan: dat ook nu nog slechts weinigen uitverkoren zijn.

Hieronder een fotoimpressie van de tweede KD-KCT van dit jaar:

Related Posts

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.