Samen SterkFeatured

Samen Sterk

Het is duidelijk dat de dame het niet eens is met de politieagent. Met veel misbaar laat ze dat duidelijk weten. Haar metgezel, in een rolstoel gezeten, moet naar de wc en laat die nu net in het gebouw zitten dat bewaakt wordt door de politie en een aantal militairen. Die houden zich wijselijk op de achtergrond. De, overigens zwaarbewapende, politieagent laat de dame in kwestie door razen. Hij heeft het allemaal al eerder meegemaakt en is erop getraind met deze verbale agressie om te gaan. Resoluut herhaalt hij zijn antwoord, ze mogen er niet door. Veiligheid voor alles.

De telefoon komt uit de zak. Demonstratief houdt ze die voor het gezicht van de agent en filmt ook de overige bewakers van het pand. Ondertussen luidkeels roepen dat dit niet echt dienstbaar is. Met zachte dwang worden het echtpaar voor de ingang van het hek verwijderd, verder de straat op. Bijstanders lopen gelaten langs terwijl de dame deze voor haar pleidooi probeert te winnen. Na tien minuten geeft ze het op en verdwijnen ze uit zicht, nog steeds hoorbaar protesterend. De bewakers van politie en defensie zijn zichtbaar opgelucht.

Terrorisme Gevolg Bestrijding

Het zal binnenkort het beeld kunnen zijn in elke plaats in Nederland. Militairen van hoofdzakelijk het Korps Nationale Reserve (Natres) die samen met leden van de Bewakingseenheid Politie en de Hoog Risico Beveiliging (HRB) van de Koninklijke Marechaussee (KMar) civiele objecten bewaken. Bovenstaande is een van de vele uitdagende scenario’s die politieagenten en reservisten kregen voorgeschoteld tijdens de oefening “Samen Sterk” die werd gehouden in het oefendorp Oostdorp op de Harskamp. De oefening wordt jaarlijks georganiseerd. Deze keer was het onderdeel van een pilot in het kader van het Functioneel Concept Korps Nationale Reserve waarbij het als meetmoment voor het Korps fungeerde. De pilot zelf is bedoeld om de bijstand aan de Nationale Politie vorm te geven.

Die bijstand houd in dat defensie zowel na een aanslag als bij een specifieke terroristische dreiging de Nationale Politie kan ondersteunen met verschillende eenheden voor bewaking en beveiliging (BB) opdrachten in het kader van Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB). Om snel te kunnen reageren en om bepaalde objecten of gebieden te bewaken en te beveiligen, of zelfs (gedeeltelijk of compleet) af te sluiten dienen de aangewezen eenheden zo snel mogelijk naar hun inzetlocatie te verplaatsen. Deze pilot is om te onderzoeken wat nodig is om eenheden van het Korps Nationale Reserve deel te laten uitmaken van deze eenheden op het gebied van onder andere opleiding en  training en logistiek.

Bewaken en Beveiligen

Nu is bewaken en beveiligen een van de hoofdtaken van de Natres dus dat deel is niet echt nieuw. Maar dan gaat het om militaire of militair-strategische objecten die dan tot militair gebied zijn verklaard waardoor defensie zelf kan zorg dragen voor de beveiliging en zelfstandig mag optreden. Dat zijn dus niet alleen kazernes maar ook havens als daar militair materieel vandaan wordt verscheept. Dat gebeurd met enige regelmaat. Onlangs nog toen Britse eenheden met de boot naar Nederland werden verscheept om zich vanuit hier over de weg naar Noorwegen te verplaatsen. Het haventerrein werd militair gebied verklaard zodat militairen konden worden ingezet voor de beveiliging.

In deze pilot zijn het juist civiele objecten die normaal gesproken alleen door de politie of de KMar worden bewaakt. Denk daarbij aan religieuze objecten als kerken of synagoges maar ook gemeentehuizen of huizen van burgemeesters. dat heeft alles te maken met de bevoegdheden. Zo zijn de leden van de Bewakingseenheid Politie volledig opsporingsbevoegd. Politieagenten zijn immers opsporingsambtenaren. De marechaussees van de HRB hebben bevoegdheden op grond van de Politiewet. Militairen hebben die bevoegdheid niet en zullen dus ook altijd samen met leden van de andere twee eenheden moet optreden. Geheel machteloos zijn ze natuurlijk niet want militairen zijn gemachtigd om vuurwapens te dragen en mogen die natuurlijk inzetten bij een levensbedreigende situatie.

Oefening Samen Sterk

De oefening in Oostdorp was specifiek opgezet om om te kijken hoe de Bewakingseenheid van de Politie en de Natres zouden samenwerken. Beide entiteiten spreken natuurlijk een totaal andere taal en hebben andere procedures en manieren van werken. Door op te treden in gemixte teams was er de mogelijkheid om van elkaar te leren en gebruik te maken van elkaars sterke punten. De militairen van de voor deze specifieke taak aangewezen pelotons hadden de afgelopen maanden een apart trainingstraject gevolgd.


Een gedeelte van Oostdorp was opgedeeld in twee aparte gebieden. In een gebied was een moskee en een Turks consulaat, in de andere een synagoge en het huis van een rabbijn te bewaken. Rond de objecten werden roadblocks en voertuig-sluizen ingezet o het gemotoriseerde verkeer te controleren. Voor het tegenspel waren er tientallen rollenspelers ingezet die niet alleen voor incidenten zorgden maar ook voor een normaal straatbeeld moesten zorgen. Op die manier kwamen de incidenten ook totaal onverwachts. Zo waren er gewone bezoekers voor de te bewaken objecten, vervelende mensen zoals in het begin beschreven maar ook protesten en aanslagen. De oefenende eenheden kregen het goed voor de kiezen.

Handboeien

De politieagenten van de bewakingseenheid doen dit werk als neventaak naast hun regulier politiewerk. Ze maken gebruik van hun standaard uitrusting aangevuld met een zwaar ballistisch vest met losse bovenarm-stukken, lichtgewicht ballistische helm en de MP5 pistoolmitrailleur. De militairen gebruiken alleen hun standaard uitrusting en ook daar moet naar gekeken worden. Het enige geweldsmiddel dat de militairen nu hebben is hun persoonlijk wapen, de Colt C7. De politieagenten kunnen nog gebruik maken van de wapenstok en pepperspray. Ook kunnen ze verdachten niet zekerstellen door ze te boeien omdat de militairen geen handboeien bij zich dragen. Ze zijn wel gerechtigd die te gebruiken maar zullen daarvoor hun aanwezige politiecollega’s moeten aankloppen voor handboeien of hulp bij het boeien. Natuurlijk gaat er voor deze specifieke taak nog gekeken worden naar de uitrusting en training. En ook de juridische aspecten hebben de volle aandacht.

Notice to move

Bij een grootschalige crisissituatie of terroristische dreiging of aanslag zal eerste de Politie en de KMar worden ingezet om de door de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aangewezen vitale objecten te beveiligen en te bewaken. Bij een teveel aan objecten of een te langdurige periode zal er hulp worden gevraagd aan defensie voor ondersteuning. Militairen zullen dan altijd optreden is samenwerking met en onder leiding van de Politie. Deze militaire bijstand is geregeld in de Nederlandse wet en is ook een van de kerntaken van Defensie.

De nu aangewezen pelotons van de Natres maar ook van 11 Luchtmobiele Brigade hebben dan een Notice to move. Wat zoveel wil zeggen dat de militairen die piketdienst hebben binnen een bepaalde tijd na hun oproep op pad moeten zijn naar hun inzetgebied waar ze de Politie en KMar zullen bijstaan bij de statische objectbewaking. Soldaat 1 Niels van de Charlie compagnie, 20 Natresbataljon uit Amsterdam was in ieder geval heel tevreden over de oefening. “We hebben een speciaal opwerktraject gevolgd met het peloton. De samenwerking met de Politie is heel fijn. We hebben hetzelfde doel maar een andere taal. Met deze oefening brengen we die twee talen samen”.

Leermomenten

De leermomenten uit de oefening Samen Sterk zijn zeker groot in aantal, daarvoor oefen je tenslotte. Nederland is gelukkig nog steeds niet geconfronteerd met een grote aanslag. Maar het is goed te weten dan voor wat betreft de Terrorisme Gevolg Bestrijding de eenheden van Politie en Defensie er klaar voor zijn om onze veiligheid te waarborgen.

Related Posts

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.