Kennismakingsdagen Korps Commandotroepen: de eerste stap naar de ‘Groene Baret’

Kennismakingsdagen Korps Commandotroepen: de eerste stap naar de ‘Groene Baret’

De Kenningsmakingsdagen van het Korps Commandotroepen, ofwel KD-KCT in het kort, zijn primair in het leven geroepen omdat in het verleden te veel kandidaten slecht geïnformeerd, en daarmee met een verkeerd beeld van het Korps Commandotroepen, zich aanmeldden voor de commando-opleiding, resulterend in te veel onnodige uitvallers.

Droom
De wekker gaat, het is dinsdagochtend 06:00 uur als Joey langzaam ontwaakt vanuit een oppervlakkige slaap. “Want vannacht kon ik niet echt ontspannen, hoe graag ik ook wilde,” vertelt Joey. Vandaag is de dag. Vandaag is het begin van een groot avontuur of mogelijk het einde van een lang gekoesterde droom die ik heb. Vandaag vertrek ik namelijk voor het eerst naar Roosendaal om kennis te maken met het Korps Commandotroepen (KCT). Ik heb me daar goed op voorbereid. Althans dat hou ik mezelf voor. Ik weet immers niet precies wat ik de komende drie dagen kan verwachten. Het programma van de KD-KCT is immers geheim heb ik gelezen op de website. Maar wat ik ook heb gelezen is dat ik aan de minimale basis fysieke eisen moet voldoen. En dat zal ik, want daar heb ik het afgelopen jaar maximaal voor getraind. Maar wat volgens mij veel belangrijker is, is dat ik dit écht wil, commando worden! Dat zal ik mij continu voor ogen houden. Dat zal mijn drijfveer zijn de komende dagen. Wat er ook gebeurt, want dit wil ik écht.”

Nut van de KD-KCT
Majoor Louis Wesselink is hoofd Werving, Selectie & Communicatie (WS&C) van het KCT. Hij geeft een inkijk in de eerste dagen waarop mannen en vrouwen, die de droom hebben op een dag getooid te zullen worden met de groene baret, kennis komen maken met het KCT. De majoor is een snelle prater en als daar een opmerking over wordt gemaakt wijst hij naar een spreuk aan de muur van zijn bureau die luidt: “Ik praat niet te snel, jullie luisteren gewoon te langzaam”. Wat volgt is een duidelijke uitleg over het nut van de KD-KCT.
Zijn eerste stelling maakt meteen duidelijk waarom de werving en selectie door WS&C is overgenomen van defensie: ‘Het is nagenoeg onmogelijk te vertellen wat een commando nu precies is als je er zelf niet een bent,” vertelt Louis. “Alleen commando’s kunnen commando’s werven, selecteren, opleiden en trainen.”

Dit gebeurde in het verleden overigens al wel met de actief dienende militairen. Maar dat gold niet voor burgers. Die werden geworven door Dienstencentrum Werving & Selectie (DCWS) van Defensie. In 2006 is DCWS door het KCT ervan overtuigd dat de werving en selectie het beste door het KCT zelf kon gebeuren en werd de KD-KCT geïntroduceerd. Het KCT is daarmee de enige eenheid binnen Defensie die toestemming heeft om rechtstreeks vanuit de burgermaatschappij te werven en te selecteren, gesteund door het DCWS.

Aanmeldtraject
Het KCT kent drie doelgroepen van waaruit personeel wordt geworven: de actief dienende militair, de burger en de herintreder. Indien zij allen voldoen aan de geldende eisen en voorwaarden kunen zij zich aanmelden via: www.werkenbijdefensie.nl/commando.

Uitgebalanceerd programma
Na aanmelding volgt een administratieve voorselectie door DCWS en als alle vereiste documenten zijn ontvangen wordt de kandidaat ingedeeld in een van de door WS&C opengestelde KD-KCT periodes. “Om zo effectief mogelijk te selecteren wordt het programma gedurende deze drie dagen continu aangepast,” vertelt Louis. “Wij hebben een uitgebalanceerd programma om de kandidaat op de juiste wijze kennis te laten maken met het keurkorps van de landmacht. Alles is erop gericht zodat de kandidaat een weloverwogen keuze kan maken om ‘commando speciale operaties’ (cospecops) te worden. Daarnaast maakt het KCT kennis met de kandidaat en kan op basis van zijn prestaties, gedrag, betrokkenheid en motivatie, beslissen of dat de kandidaat in potentie geschikt is om cospecops te worden. Voor WS&C is het erg belangrijk dat iedereen die hier komt, ook degene die uitvalt, met een positief gevoel de poort uit gaat. Zij zijn allen immers ambassadeur van het KCT. Het kan hem of haar dan misschien niet gelukt zijn, maar ze kunnen anderen aanraden dat het wellicht iets voor hen zou kunnen zijn.”

Missie sectie WS&C KCT
De sectie maakt deel uit van het hoofdkwartier van het KCT (Korpsstaf), vergelijkbaar met een brigadehoofdkwartier. Het bestaat uit een sectiehoofd (majoor), een communicatieadviseur (kapitein), een sergeant-majoor, een sergeant eerste klas en een administratief/logistiek medewerker. Dit personeel focust zich op twee domeinen; ‘werving & selectie’ en ‘communicatie’. Beide domeinen versterken elkaar en zijn voorwaardelijk om inhoud te geven aan de twee kerntaken van de sectie: werf en selecteer geschikte kandidaten voor de opleiding tot cospecops en breng het speciale karakter van het KCT onder de aandacht. Met uitzondering van de administratief/logistiek medewerker zijn allen ervaren cospecops. Het is hun taak de kandidaten te overtuigen dat het KCT een eenheid is die er toe doet. “De drie dagen dat ze hier zijn zitten vol met informatiemomenten en worden ze blootgesteld aan een uitdagend programma waarbij zij lichamelijk en mentaal uit hun comfortzone worden gehaald,” vertelt Louis. “Veel activiteiten, veel verplaatsingen en weinig slaap. Wat doet dat met een vent? Doet hij de oefening daarna toch goed? Wat voor invloed heeft hij op de groep? Wij zijn dan constant bezig met het commando-zijn waarop alle terugkoppelingen en evaluaties tijdens de KD-KCT gebaseerd zijn en de kandidaat de overtuiging moet krijgen: dit ben ik. Dit is wat ik wil.”

Op je tanden bijten
Inmiddels hebben de deelnemers aan de KD-KCT zich in de afhangloods verzameld. Daar wordt Louis bijgepraat door de leider van de oefening, sergeant-majoor instructeur (SMI) Stephen. Van de 37 mannen die de dag er voor ‘s-morgens aan de KD-KCT zijn begonnen zijn er op de tweede dag ‘s-Middags nog maar twaalf over. Als Louis de redenen aanhoort die de uitvallers opgeven, speelt een glimlach om zijn mond: ze klinken hem allemaal bekend in de oren, hij heeft ze al talloze keren gehoord. De 12 mannen zitten in een halve cirkel in de koude loods. Bleke gezichten onder de mutsen verraden de inspanningen van de afgelopen anderhalve dag. De meesten zitten er timide bij, sommigen onderuitgezakt. Twee commando’s uit de Voortgezette Commando-Opleiding (VCO) zijn als ervaringsdeskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden. Degenen die er het meest fris bijzitten stellen ook de vragen. De anderen luisteren en mengen zich nauwelijks in het gesprek. SMI Stephen volgt aandachtig de lichaamstaal van de mannen terwijl de vragen aan de twee commando’s worden gesteld. Vragen over hoe zij de Elementaire Commando-Opleiding (ECO) hebben ervaren natuurlijk, en of ze daarvoor speciale voorbereidingen hebben getroffen. Maar ook vragen zoals hoe hun thuisfront ermee omging en hoe je de twijfel die je hebt of je het wel zult halen wegneemt werden gesteld. Of wat ze zelf als moeilijkste ervaren hebben in de ECO en wat de reden was dat medecursisten het niet hebben gehaald. Vragen die niet gesteld werden, maar die SMI Stephen wel relevant vond, stelt hij zelf aan de commando’s. Omwille van de duidelijkheid en transparantie gaat Stephen ook dieper in op de vraag als hij het antwoord niet helemaal afdoende vindt. Zodra Stephen de commando’s bedankt heeft voor hun waardevolle bijdrage hebben zij alvorens ze weggaan nog een paar goede tips voor de kandidaten: “Begin er fit aan en overtrain je niet van te voren. Zorg dat het thuisfront ‘op orde’ is en betrokken is bij datgene waar je nu aan bent begonnen. En bijt af en toe op je tanden, want bedenk: het is het allemaal dubbel en dwars waard.”

Voldoen aan eisen
Louis verwacht dat er van de 12 overgebleven deelnemers er nog wel twee tot drie zullen afvallen. De burgers die aan het eind van de KD-KCT een positief advies krijgen en besluiten om te solliciteren zullen samen met de mannen die uit andere KD-KCT komen worden samengevoegd tot de groep mannen die mogen starten met de Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel (AMOL). De burgerkandidaten die de KD-KCT hebben afgerond voldoen aan alle eisen: minimaal MBO-3/HAVO, wegen niet minder dan 65 kg, zijn niet kleiner dan 1,65 meter, hebben geen enkele afhankelijkheid (bril, chronisch medicijngebruik, voeding, etc.) en zijn in bezit van rijbewijs B. Ook mogen zij niet op de verkeerde wijze met justitie in aanraking zijn geweest, iets wat WS&C afdekt met de verplichting een geldige ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) te overleggen bij aanvang van de KD-KCT. Burgerkandidaten en herintreders krijgen na de KD-KCT een psychologisch en geneeskundig onderzoek bij DCWS. Wie ook daar doorheen komt krijgt een MIVD Veiligheidsonderzoek voor de vereiste ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ (VGB). Als laatst volgt een aanstellingsgesprek.

Alleen de beste worden gekozen
De KD-KCT worden ruwweg zo’n tien maal per jaar georganiseerd, ongeveer eenmaal per maand dus. De geslaagden kunnen dan (na selectie) instromen in de Voor Opleiding (VO)/ECO die tweemaal per jaar is (maart en augustus), waarbij de burgerkandidaten eerst een AMOL moeten volgen, die ook tweemaal per jaar is (februari en oktober). “Eind mei moeten we bijvoorbeeld dus de selectie gereed hebben voor de augustus lichting van de VO/ECO,” vertelt Louis. “Voorheen hadden we altijd te weinig kandidaten, maar met de vele aanmeldingen die we nu binnenkrijgen is het KCT in de nabije toekomst nagenoeg volledig gevuld. Dit houdt nu in dat niet iedereen die de KD-KCT met succes afrondt vanzelfsprekend ook in de AMOL (burgers) en VO/ECO komt. Om een balans van diverse type mensen te krijgen, komen de kandidaten van vijf opeenvolgende KD-KCT in een pool en daaruit worden alleen de besten gekozen in een samenstelling van de AMOL, herintreders, herkansers (uitvallers uit eerdere ECO), en militairen van andere onderdelen. Zij gaan samen de VO in die dan ongeveer 60 cursisten telt met een uitgebalanceerde samenstelling van (ex)burgers, officieren, onderofficieren en manschappen. De hoop bestaat dat uit elke ECO gemiddeld tussen de 10 en 20 commando’s aflevert die daarna aan de VCO kunnen beginnen.”

Verscherpte eisen
Per jaar melden zich ongeveer 1400 kandidaten aan, van wie het overgrote deel al uitgeselecteerd wordt of zich weer afmeldt voordat de KD-KCT uberhaupt begint. Er is dus interesse genoeg. Echter, het KCT zal naar verwachting binnen afzienbare tijd nagenoeg gevuld zijn en dat betekent een luxe positie voor het WS&C. “Vandaar dat we onder meer hierdoor de eisen nu ook zo kunnen verscherpen,” zegt Louis. “De belangrijkste wijziging die we hebben doorgevoerd is dat vanuit de actief dienende militairen alleen nog maar vanuit gevechtsfuncties wordt geworven. Alleen infanteristen vanuit de Luchtmobiele Brigade, 43 Gemechaniseerde Brigade, 13 Lichte Brigade en kandidaten uit het Korps Mariniers kunnen nog intern solliciteren op de functie van cospecops. Daarnaast is deze doelgroep nog iets uitgebreid met cavalarieverkenners uit de brigadeverkenningseenheden en leden van de pantsergenie. De ervaring leert dat dit een aanvullende doelgroep is. Wie uitvalt op eigen verzoek of niet voldoet aan de basis fysieke testen wordt een jaar lang uitgesloten van her aanmelding voor de KD-KCT. En een kandidaat krijgt in het vervolg nog maar een herkansing en een ‘niet komen opdagen’ geldt ook als eerste kans.”

Eerste horde genomen
Het is donderdag, het einde van de middag. “Ik zit in een leslokaal op een locatie wat de KCT instructeurs ‘tentenkamp Noord’ noemen, ergens op de Rucphense Heide,” vertelt Joey. “Het programma van de KD-KCT zit er op. Ik kijk om me heen en zie een reflectie van mezelf in de vermoeide ogen van de andere kandidaten. Zij, die het volbracht hebben, net zoals ik. Meer dan 70% van de kandidaten hebben ondertussen al zelf afgehaakt of zijn weggestuurd. Niet voldoen aan de basis fysieke eisen is een oorzaak, maar het grootste deel heeft er zelf de stekker uitgetrokken. Dat is iets wat ik niet begrijp. Hoe kan je in vredesnaam nou zelf stoppen? Je weet toch van te voren waar je aan begint? Toch kwamen de meeste achteraf dus toch te slecht voorbereid en hadden een verkeerd beeld van het KCT. Zij wilden alleen maar commando ‘zijn’ maar niet… ‘worden’. Immers, velen stopten al bij de eerste tegenslag en verzonnen allerlei redenen om te kunnen stoppen in plaats van de motivatie te vinden om door te gaan. Want commando worden moet je écht willen, en dat wil ik! Zo dadelijk krijg ik te horen of het KCT mij ook wil. De SMI Stephen neemt het woord, ik voel mijn hart een aantal keer overslaan en mijn adem stokt, het verlossende woord volgt!  Buiten het leslokaal spreekt de SMI mij nog persoonlijk toe. Mijn prestaties waren goed maar vooral mijn inzet, betrokkenheid en motivatie waren positief opgevallen. Ik krijg een schouderklop en een vette knipoog. Ik heb goede hoop, de eerste horde is genomen, mijn avontuur is nu écht begonnen.”

Related Posts

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.