Certifex 12
woensdag, 11 juli 2012 – 22:33 | 4 Comments

In week 25 heeft het Eerste Mariniersbataljon (1MARNSBAT) de oefening Certifex 12 uitgevoerd. Deze terugkerende oefening zorgt ervoor dat het bataljon en ondersteunende eenheden weer een jaar volledig gecertificeerd zijn voor operationele inzet overal ter …

Read the full story »

Assignment »

De VECTOR: het ultieme Special Operation Forces-voertuig die de commando’s altijd al hadden willen hebben.
maandag, 8 december 2014 – 12:37 | 2 Comments

D141126LW032

Op woensdag 26 november heeft het Korps Commandotroepen (KCT) haar beoogde nieuw tactisch voertuig aan het grote publiek voorgesteld. Tot dan enkel bekend als het zogenoemde ‘Air Transportable Tactical Vehicle’ (ATTV). Decor voor deze presentatie vormde het traditionele tentenkamp Bakhuis-Roozeboom in de bossen bij Rucphen. Een historische plek dat symbool staat voor de commando-opleiding en -tradities en waar iedere commando bloed, zweetdruppels en/of enkele traantjes heeft gelaten. Aansluitend is op deze voor commando’s heilige grond het voertuig door luitenant-generaal Mart de Kruif gedoopt. Door er een fles ‘Ben Nevis’ whisky op kapot te slaan onthulde de hoogste militair in de rangorde van de landmacht de naam die het KCT als primaire gebruiker aan het voertuig wenst te geven: “VECTOR”, dat staat voor ‘Versatile Expeditionary Commando Tactical Off Road’ voertuig.

D141126LW087 D141126LW096 D141126LW158

De Vector is een voertuig dat speciaal door de Nederlandse industrie in nauwe samenwerking met het keurkorps van de landmacht is ontworpen voor de Nederlandse Special Operations Forces (SOF)-gemeenschap. Dit is en wordt gedaan volgens een Concept Development & Experimentation (CD&E) traject waarvan generaal De Kruif twittert dat het een schoolvoorbeeld is van zoals het hoort te zijn. Uitgangspunt in het gehele CD&E proces is het bij elkaar brengen van urgente operationele eisen en mogelijke oplossingen in een soort snelkookpan proces van een beperkt aantal maanden waarbij door rigoureuze experimenten als ook operationele testen een ontwikkeld concept langs alle ‘lines of development’ wordt beproefd. Het is een intensief trial and error –proces dat hoge eisen stelt aan de flexibiliteit en het innovatievermogen van alle betrokken partijen wat moet resulteren in de invulling van urgente operationele eisen binnen een relatief korte tijdspanne. Hiervoor worden nu twee pre-productievoertuigen uitgebreid op de pijnbank gelegd door specialisten van het Materieel Logistiek Commando/Techniek, beter bekend onder de oude naam ‘Beproevingen’ van de ‘Defensie Materieel Organisatie’ (DMO). Zij zullen vragen beantwoorden als: blijft de Vector overeind onder extreem moeilijke omstandigheden, waarbij de temperaturen kunnen schommelen tussen de min 40 en plus 70 graden Celsius? En niet onbelangrijk voldoet het ondertussen aan de meest kritische eisen voor militaire inzet? Bijvoorbeeld in rivierbeddingen, modder, woestijn, sneeuw of smalle geitenpaden in bergachtig terrein. Gedurende dit verificatieproces wordt ook het verouderingsproces van het voertuig in amper zes maanden tijd aanzienlijk versneld. Zo kunnen de experts van DMO ook een indruk krijgen en bekijken hoe het voertuig gedurende de verwachte levensduur presteert. Afhankelijk van al die testresultaten en mogelijke aanpassingen kan de serieproductie medio mei 2015 van start gaan. Overigens heeft commandant KCT, kolonel Jan Swillens, laten weten niet wakker te liggen als er eventueel enige vertraging zou ontstaan mochten er aanpasingen aan het voertuig nodig zijn . Bij het KCT passen ze namelijk ook op de Vector het motto toe: ‘niet goed is… opnieuw’. “Wij opereren immers onder de zwaarste geografische en klimatologische omstandigheden en zonder logistieke steun. De lat ligt bij ons daarom extreem hoog; we gaan dan ook altijd voor een 10 en nemen geen genoegen met een 9,5.” Kolonel Swillens is daarin heel duidelijk: alleen het beste is goed genoeg voor zijn mensen. Maar afgaande op de beproevingen tot nu toe lijkt de Vector voor de commando’s een schot in de roos. “Een bruut van een terreinwagen”, oordeelt een commando. “Een krachtpatser die uitstekend inzetbaar is.” De verwachting is dan ook dat de eerste serie van de overigen 48 SOF-voertuigen eind 2015 zullen instromen bij het KCT.

D140821LW0021 D141126LW146 D140821LW0209

Behoeftestelling
Dutch Defence Press heeft van te voren al uitvoerig kennis gemaakt met dit revolutionaire voertuig van het nog piepjonge 100% Nederlandse bedrijf Defenture. Er mee mogen rijden is zonder overdrijven een belevenis. Want dan pas blijkt dat dit terreinvoertuig zo veel meer kan dan menigeen nodig heeft, of durft. Voordat ik echter de onderhuidse geheimen van dit voertuig ga verklappen wil ik eerst nader ingaan op de initiële behoeftestelling en waar de roots van deze gespierde terreinbeul liggen. Daarbij wil ik wel met klem benadrukken dat dit verhaal is geschreven vanuit onze eigen beleving en ervaringen met het voertuig, niet die van DMO, KCT of iemand anders binnen de Defensieorganisatie…

C21C2834 D140521SH1133 AW0R0929

Bij het KCT zijn ze al geruime tijd op zoek naar een geschikte vervanger voor hun Mercedes-Benz (MB) G280 CDI, die nu in Mali nog de spil vormt in hun zogenoemde ‘Mobility’ concept. Dit type MB is overigens een tereinvoertuig dat binnen gegeven omstandigheden bij reguliere inzet  prima presteert. Echter voor het KCT, dat binnen het domein van Special Operations (SO) onder andere omstandigheden opereert en het voertuig daarbij extreem belast, gelden compleet andere criteria. Gaandeweg is dit voertuig echter op allerlei specifieke punten aangepast aan de vereisten voor het autonome optreden van het KCT. Het is hierdoor inmiddels zodanig naar alle kanten uitgedijd en wordt het dermate (over)belast voor een taak waarvoor ze nooit zijn gebouwd. Want ondanks het verbeterde chassis, zwaardere motor, betere remmen, -assen en –vering schiet ook de in 2009 door het KCT in gebruik genomen uitvoering ervan tekort op motorvermogen, bodemvrijheid en laadvermogen. Drie fundamentele tekortkomingen als je het toekomstige SOF-Mobility concept in ogenschouw neemt. Hierbij wordt gewerkt met een ‘Smallest Unit of Action’ (SUA) die met voertuigen en de zich daarop en in bevindende organieke wapensystemen in staat moet zijn om zich snel te kunnen verplaatsen bij verkenning- en aanvalsacties diep in vijandelijk gebied. Daarbij moet zo’n SUA in staat worden geacht zelfstandig en autonoom op te kunnen treden. De ontwikkelingen op het mondiale veiligheidsvlak hebben immers de laatste twintig jaar grote invloed gehad op het KCT en dan met name de soorten missies die het heeft moeten uitvoeren en ongetwijfeld nog vaak zal uitvoeren. Zonder mobiliteit was er weinig terecht gekomen van de taakstelling en opdrachten in Bosnië, Irak en Afghanistan. Uitdagende missies in geografische en klimatologisch complexe gebieden waar zonder mobiliteit middels voertuigen geen beginnen aan zou zijn geweest. Bij Special Operations in verafgelegen gebieden, waar per definitie de toch al slechte infrastructuur een nagenoeg onneembaar obstakel vormt, heeft het KCT daarom grote behoefte aan speciale voertuigen ten einde hun tactische en snelle lange afstand mobiliteit te garanderen.

D140821LW0156 D140821LW0448 D140821LW0162

Ontstaan Defenture
Vanaf het moment dat Gerard Rond (founder van Defenture) hier lucht van kreeg ontvouwde in zijn hoofd direct het bizarre plan om een ultiem terreinvoertuig te gaan bouwen dat aan het hoge eisenpakket van het KCT voldoet – en zelfs meer dan dat. In principe gekkenwerk natuurlijk om op eigen houtje eerst vanaf nul een specifiek militair voertuig boordevol nieuwe techniek te ontwikkelen, zou je dan denken. Met name omdat je ook tegen een keur aan internationale concurrentie moet opboksen die vele tientallen miljoenen euro’s meer aan research and development (R&D) te besteden hebben om die order voor 50 nieuwe SOF-voertuigen in de wacht te slepen. “Dit zijn voor mij echter geen redenen om het niet te doen,” zegt Gerard resoluut. “Ik heb immers al eerder met dit bijltje gehakt. Met name bij de ontwikkeling van een zogenaamd ‘All Terrain Vehicle’ (ATV), ofwel een Quadbike die op diesel rijdt. Want ook de behoefte aan een ATV is er in ieder geval voor de SOF-gemeenschap en lijkt steeds breder te worden. Het is een ideaal voertuig om kleinschalig ver door te dringen in moeilijk toegankelijk terrein. Deze Quadbike heb ik ook van scratch af opgebouwd. Het is uiteindelijk een ATV geworden dat naast twee operators ook nog eens twee brancards kan vervoeren. Daarbovenop kan het met gemak 700 kilo aan uitrusting meetorsen. Desalniettemin om mijn visie voor deze nieuwe uitdagende klus helpen te realiseren moest ik wel eerst de juiste mensen en middelen zien te mobiliseren. Mijn netwerk als ondernemer kwam me daarbij goed van pas. IK wist al precies wie ik hiervoor moest benaderen en inspireren om enthousiast te maken om als aandeelhouder te investeren in dit project. Dat waren met name Chris Leyds, Rob Verbruggen, Henk van der Scheer en Sander Roling. Achteraf blijkt dat ik me in geen van allen heb vergist. De passie, vakmanschap, flexibiliteit en gedrevenheid waarmee dit project wordt aangepakt is het fundament waarop Defenture is gebouwd. Met name het ‘Out of the Box’ denken, een ambitieuze visie hebben, gebruik maken van ‘proven constructions’ en eenvoud zijn de pijlers waar de firma haar ontwikkelingsfilosofie op baseert.” Naast Gerards ‘Rondo Trading Company’ maken onder meer ook ‘X-Motion Engineering’ van Chris en de ‘VDL-groep’ deel van uit van deze BV.

D140821LW0294 D140821LW0343 D140821LW0339

Roots
Dit unieke samenwerkingsverband, dat zijn thuisbasis en R&D afdeling in Tiel heeft, kan putten uit een ongekende bron van jarenlange expertise op het gebied van automotive engineering en diverse motorsport disciplines. Zo grossiert Gerard onder meer in een groot aantal Nederlandse motorcross en Enduro kampioenstitels en heeft hij deelgenomen aan ‘Le Dakar’. De CV’s van zijn vennoten zijn op dat vlak op zijn minst al even indrukwekkend. “En laat deze gemeenschappelijke deler ten grondslag liggen aan het concept waarmee we hebben ingeschreven op de aanbesteding voor het nieuwe SOF-voertuig,” zegt Gerard. “Met name de Dakar Rally is voor ons een grote inspiratiebron. Deze crosscountry en off-road endurance heeft door zijn niet vergevende, meer dan extreme karakter en enorme diversiteit in terreinomstandigheden een grote rol gespeeld in het ontwerp en bij de toegepaste technologieën. Zandduinen van tientallen meters hoog, verraderlijke pollen kamelengras of een maanlandschap vol stenen en kuilen vergen in deze rally het uiterste van mens en machine. Dat je daarbij met je voertuig vast komt te zitten, of stukken krijgt die je zelf niet kan verhelpen, is je reinste nachtmerrie. De zaak rijdend houden, zodat je altijd thuis kunt komen. Dat wil je in Dakar, maar ook als commando in een ver missiegebied. Daarom is gekozen voor eenvoud. Zowel in ontwerp, bediening als onderhoud.” Aangezien Defenture op het moment van inschrijven geen prototype van de Vector kon tonen hebben ze in de plaats daarvan een bestaande ‘McRae’ ProDakar rallyauto van Chris als voorbeeld genomen. Puur om hun visie voor een terreinauto te visualiseren die lichter, wendbaarder, krachtiger en betrouwbaarder is dan de huidige strijdwagen van het KCT, de MB. Aangezien Defenture op 3 juli 2013 de order gegund krijgt blijkt deze aanpak bijzonder succesvol te zijn geweest.

D141126LW171 D141126LW138 D141126LW178

Voor de buitenwereld wellicht een verassend besluit. Immers wie had ze nou een kans gegeven? Vooral als je bekijkt welke kandidaten de concurrentie tegenover ze in stelling bracht. Neem bijvoorbeeld de ‘Flyer’ van het machtige Amerikaanse industriële defensie-conglomeraat General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. Hiervan zijn onlangs nog 1.300 stuks aangekocht door het ‘Special Operations Command’ van het Amerikaanse leger. Toch heeft Defenture al zijn rivalen het nakijken gegeven. De Vector kan misschien niet meer dan de concurrentie, maar komt in alle situaties wel beduidend verder. Daarnaast krijgt de jonge Betuwse onderneming de order gegund op basis van innovatieve techniek, ervaring, prijs en niet onbelangrijk, de snelheid van leveren.

IMG_3602Virtual engineering
De inkt van het contract is amper droog als de geestelijk vader van de Vector aan de slag gaat om zo snel mogelijk een prototype op de wereld te zetten. Hij had hiervoor de onderdelen en de techniek bij wijze van spreken al op de plank liggen. Het was nu alleen de kunst om er optimaal gebruik van te maken. Aangezien deze jongere versie van ‘Willie Wortel’, die luistert naar de naam Rob Verbruggen, het voertuig niet vanaf de tekentafel hoefde voor te bereiden op deelname aan ‘Le Dakar’, kon hij hem op alle fronten zelfs veel beter maken. Met name omdat hij geen rekening hoefde te houden met opgelegde limieten en technische regelementen kon Rob een voertuig ontwikkelen dat niet alleen bolstaat van innovatieve noviteiten maar ook nog eens ruimschoots voldoet aan de hoge eisen die het KCT er aan stelt. “Met het pakket van eisen binnen handbereik ben ik begonnen om het voertuig volledig van de grond af aan eerst vorm te geven in een virtuele omgeving,” zegt Rob. Read the full story »

Symposium in de bakermat van de Special Forces
woensdag, 3 december 2014 – 20:57 | One Comment
Symposium in de bakermat van de Special Forces

De Vereniging Infanterie Officieren (VIO) kan terugkijken op een geslaagd symposium, dat op 20 november werd gehost door het Korps Commandotroepen (KCT). Gastvrij stelde het korps de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal hiervoor open. Doel …

Nieuwe Ridder Militaire Willems Orde
maandag, 20 oktober 2014 – 15:20 | No Comment
Nieuwe Ridder Militaire Willems Orde

Vandaag is bekend gemaakt dat we een nieuwe Ridder Militaire Willems Orde krijgen: majoor Gijs Tuinman van het wapen der Infanterie. Wederom een commando van het keurkorps van de Koninklijke Landmacht! Geweldig nieuws, en een …

Impressie van de Kennismakingsdagen Korps Commandotroepen
zaterdag, 18 oktober 2014 – 15:34 | No Comment
Impressie van de Kennismakingsdagen Korps Commandotroepen

Veel mensen willen commando zijn, maar slechts weinig mensen willen doen wat er voor nodig is om commando te worden. Diegene die denken dat ze het toch echt in zich hebben om tot de beste …

“o2, ofwel zuurstof is het toverwoord in de HAHO/HALO opleiding”
woensdag, 24 september 2014 – 15:19 | No Comment
“o2, ofwel zuurstof is het toverwoord in de HAHO/HALO opleiding”

Onder leiding van de Defensie Paraschool (DPS) heeft er parallel aan de oxygenmaster-opleiding in mei en juni van dit jaar de HAHO/HALO para-opleiding plaatsgevonden. Op zich niets bijzonders. Ware het niet dat er geen enkele …

11 Luchtmobiele brigade opgenomen in Division Schnelle Kräfte
dinsdag, 23 september 2014 – 19:18 | No Comment
11 Luchtmobiele brigade opgenomen in Division Schnelle Kräfte

Sinds 12 juni van dit jaar maakt 11 Luchtmobiele Brigade deel uit van de Duitse ‘Division Schnelle Kräfte’, ofwel DSK in het kort. Dit is een nieuw opgerichte snelle interventie-eenheid, waarin Nederland en Duitsland samenwerken. …

“SOF-operators bijten zich vast in uniek K9 programma bij het KCT”
zaterdag, 13 september 2014 – 13:54 | No Comment
“SOF-operators bijten zich vast in uniek K9 programma bij het KCT”

Eeuwenlang worden honden al ingezet voor oorlogsvoering. Ook bij het Korps Commandotroepen (KCT) zijn momenteel deze bijzondere viervoeters in opleiding. Twee jonge Mechelse herdershonden, Puck en Morris om precies te zijn. Samen met een tweetal …

Wervingscampagne brengt keurkorps van de landmacht dichtbij
donderdag, 28 augustus 2014 – 20:47 | No Comment
Wervingscampagne brengt keurkorps van de landmacht dichtbij

Hoewel de heroïek van de commando’s nog steeds tot de verbeelding spreekt, loopt het in Roosendaal allesbehalve storm met aspirant-commando’s die uit het juiste hout gesneden zijn. Tijd dus voor actie. Daarom lanceerden de groene …

Nieuwe wervingscampagne Korps Commandotroepen gelanceerd
dinsdag, 19 augustus 2014 – 20:33 | No Comment
Nieuwe wervingscampagne Korps Commandotroepen gelanceerd

Op maandag 18 augustus is de nieuwe wervingscampagne voor de ‘Commando Speciale Operaties’ bij het keurkorps van de Koninklijke Landmacht op vele fronten van start gegaan. Met korte videofilmpjes, (4 min.), TV-commercials (15-30 sec.) en …

Geen bergtop te hoog voor “Mount 13”
dinsdag, 5 augustus 2014 – 21:24 | No Comment
Geen bergtop te hoog voor “Mount 13”

Op 5 september 2014 organiseert 13 Gemotoriseerde Brigade (Motbrig) uit Oirschot voor de derde keer op rij de “Mount 13” expeditie. Dit jaar bestaat de expeditie wederom uit een grote groep vrijwilligers, zo’n 50 stuks …

Groene baret en uniek naslagwerk uitgereikt aan 19 nieuwe commando’s
vrijdag, 11 juli 2014 – 21:18 | No Comment
Groene baret en uniek naslagwerk uitgereikt aan 19 nieuwe commando’s

“Deze dag zullen jullie je leven lang niet meer vergeten”, aldus Commandant Korps Commandotroepen (C-KCT) kolonel Jan Swillens in zijn toespraak tijdens de baretuitreiking aan 19 nieuwe commando’s. De kernwaarden moed, beleid, trouw, eer en …