Featured »

Opleiden en vormen van schaduwkrijgers bij het KCT
dinsdag, 27 oktober 2015 – 15:54 | No Comment

Commando door de jaren heen, maar toch anders…

140519JH373

Vrijdag 10 juni 2015. Dit is de dag die ongetwijfeld voor altijd in het geheugen gegrift zal staan van de 21 jonge mannen van commandolichting 15-03. Het is de dag waarbij de klanken van “The Ballad of the Green Berets” deze mannen van stavast naast een kippenvelmoment ook een glimlach bezorgt en een traan over de wang doet rollen. Het is de dag dat ze de felbegeerde Groene Baret uitgereikt krijgen. Het is de dag dat ze een nieuwe tak vormen aan de inmiddels imposante stamboom van het Korps Commandotroepen, die een roemrijke krijgsgeschiedenis als bloedlijn heeft. Het is de dag van het begin van een unieke familieband die ze voor de rest van hun leven zal binden. Het is de dag die niemand onberoerd laat. Ook de aanwezige commando’s en oud-commando’s niet. Het was immers weer zo’n dag die hen in gedachten weer even terugbrengt naar het moment dat zij daar zelf stonden.

D131213LW0129 D150710BB0026 D150710BB0694

De commando-opleiding bij het keurkorps van de Koninklijke Landmacht, ofwel het Korps Commandotroepen (KCT), is een van de zwaarste opleidingen binnen de Nederlandse krijgsmacht. Een opleiding die ook internationaal in zeer hoog aanzien staat. Met name de Elementaire Commando Opleiding (ECO) staat bij velen synoniem voor een acht weken durende uitputtingsslag op fysiek en mentaal gebied. De ECO is echter slechts een van de vele hordes die een aspirant commando speciale operaties moet nemen tijdens de in totaal ruim 16 maanden durende commando-opleiding voordat hij als individu ‘up to the job’ is en instroomt bij een van vier operationele CommandotroepencompagnieĂ«n van het KCT.

D150623LW013

Zeker gezien het feit dat in de afgelopen tien jaar men bij het KCT twee Militaire Willems Ordes, twee Bronzen Leeuwen, acht Bronzen Kruizen, vijf Kruizen van Verdienste en twee Bronzen schilden op de palmares heeft mogen bijschrijven zou je voorzichtig kunnen stellen dat het KCT naar alle tevredenheid de meest uiteenlopende operaties heeft uitgevoerd. Met andere woorden, de kennis en vaardigheden van de individuen – die in welk verband dan ook hun taak uitvoerden – waren op peil, ofwel ‘up to the job’, en de operaties werden uitgevoerd met de juiste attitude, mindset en/of fighting spirit. Goed opgeleid en goed gevormd. Niets aan de hand dus op opleidingsgebied bij het KCT en in grote lijnen is dat ook zo.

D130417RC7678 D150710LW0656 d141204ed1003

Goed is nooit goed genoeg en een acht is nog geen tien
In dit artikel (dat nagenoeg in dezelfde vorm eerder in het vakblad Infanterie is gepubliceerd) gaat kapitein Erik, als huidige commandant commando-opleiding, dieper in op een aantal onderwerpen die direct betrekking hebben op de opleiding tot commando speciale operaties, waarbij de nadruk zal liggen op de ECO. Belangrijke vragen als: hoe operationaliseert men tijdens de opleiding de Kernwaarden Moed, Beleid, Eer, Trouw en Trots en: hoe vormen ze (aspirant) commando’s, komen uitgebreid aan bod aan de hand van diverse voorbeelden. Aansluitend zal Erik een beeld schetsen van de diverse stadia van de opleiding tot commando speciale operaties. Vooruitlopend op de daadwerkelijke inhoud van de opleidingen schets ik kort de diverse stadia van de opleiding met de bijbehorende kenmerken ter vergroting van de beeldvorming;

embleem fimal

Vooropleiding (VO)
Duur: 8 weken. Kenmerken: Ideale leeromgeving, beroeps- en taakgericht, fysieke opbouw voor de ECO.
Elementaire Commando Opleiding (ECO)
Duur: 8 weken. Kenmerken: Beroeps- en taakgericht onder zeer zware omstandigheden, mentaal vormend en toetsend, zowel collectief als individueel, traditioneel.
Voorgezette Commando Opleiding (VCO)
Duur: 44 weken (exclusief verlof). Kenmerken: verbreden, verdiepen, specialiseren, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid.

monument front

Introspectie
“Bestendigen wat altijd al goed was en veranderen wat nog beter kan zijn de belangrijkste uitgangspunten om de opleidingsgang nader te belichten,” vertelt Erik. “Met alle recente operationele ervaringen in het achterhoofd hield het instructiepeloton commando-opleidingen KCT diverse sessies waarbij de hele opleidingsgang goed tegen het licht werd gehouden,” begint kapitein Erik zijn verhaal te vertellen. “Een kritische blik naar binnen kan immers nooit kwaad in de veranderende wereld van opleidingsland. Een aantal vragen stond hierin centraal:
– Is de leerlijn van 16 maanden integraal genoeg?
– Zijn alle onderwerpen nog steeds even relevant?
– Gebruiken we alle opleidingstijd nuttig?
– Leiden we voldoende op in de geest van de taak die uiteindelijk uitgevoerd gaat worden (beroeps- en taakgericht)?

Schotland

Net voor mijn aanstelling als commandant commando-opleidingen waren de Kernwaarden KCT door kolonel Jan Swillens, commandant KCT, geĂŻntroduceerd. Deze kernwaarden vatten eigenlijk samen wat de commandogemeenschap al decennia als vanzelfsprekend beschouwt, maar nu stonden ze op papier met daaraan gekoppeld een korte krachtige uitleg. Deze kernwaarden moesten uiteraard in de opleiding terugkomen, maar hoe? De gewenste ‘endstate’ van de gehouden sessies was duidelijk. Na het eventueel aanpassen van de opleiding zou het zo moeten zijn dat alle onderwerpen die in de opleidingen voorkomen, nut hebben en dat het instructieteam altijd een goed antwoord kan geven op de vraag: “wat zijn jullie op dit moment aan het doen en wat is de achterliggende gedachte met het oog op de context waarin de taak uitgevoerd gaat worden”. Dit is noodzakelijk om aansluitend bewust gedrag te beĂŻnvloeden – de kern van vorming.

D120624JH198

Beroeps- en taakgericht opleiden is overigens voor het KCT niet nieuw. Ten tijde van de koude oorlog was de opleidingsgang in Roosendaal een perfect geoliede machine. De dienstplichtige kwam op, werd militair algemeen en ging daarna de ECO in. Hier werd hij geconfronteerd met de diverse elementen uit zijn waarnemings- en verkenningstaak. In de basis was hij op aarde om in vijandelijk gebied in een voorwaartse observatiepost en een achterwaartse patrouillebasis langere tijd onder de grond te verblijven en vanuit deze situatie eventueel verkenningen uit te voeren. De omstandigheden zouden zwaar zijn en de aspirant commando moest topfit zijn om in geval van exfiltratie de 180 km terug naar eigen lijn te kunnen lopen zonder gezien te worden (de ‘Afmatting’). Om deze endstate te bereiken moest hij in de ECO mentaal en fysiek gehard worden zodat hij op dat vlak in ieder geval geschikt zou zijn. Na het behalen van de Groene Baret ging hij naar de 104 waarnemings- en verkenningscompagnie om zijn functieopleiding te volgen (VCO). Zo moest hij achter de linies gedropt kunnen worden met een automatisch openend valscherm, leren om puntverkenningen uit te voeren vanuit een (ondergrondse) patrouillebasis, moesten zijn materieelherkenning en verbindingsvaardigheden op peil zijn (vroeger zat dit soms ook nog in de ECO), met een kano kunnen infiltreren, hij moest weerstand kunnen bieden tijdens een ondervraging om vervolgens uit gevangenschap te ontsnappen. Eenmaal ontsnapt moest hij zich gedurende de 180 km exfiltratie in leven kunnen houden met geïmproviseerde middelen (oefening ‘Slimme Streupers’ voor de kenners). Aan het einde van zijn periode in de 104 was hij opgeleid en werd hij mobilisabel gesteld.

ECO 13-03-140

Read the full story »

Duitse degelijkheid: de luchtmobiele Mungo
woensdag, 24 juni 2015 – 11:10 | One Comment
Duitse degelijkheid: de luchtmobiele Mungo
Stieren gaan er voor
donderdag, 28 mei 2015 – 20:29 | 2 Comments
Stieren gaan er voor
IWA 2015
maandag, 16 maart 2015 – 20:50 | No Comment
IWA 2015
Symposium in de bakermat van de Special Forces
woensdag, 3 december 2014 – 20:57 | One Comment
Symposium in de bakermat van de Special Forces

De Vereniging Infanterie Officieren (VIO) kan terugkijken op een geslaagd symposium, dat op 20 november werd gehost door het Korps Commandotroepen (KCT). Gastvrij stelde het korps de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal hiervoor open. Doel …

Nieuwe Ridder Militaire Willems Orde
maandag, 20 oktober 2014 – 15:20 | No Comment
Nieuwe Ridder Militaire Willems Orde

Vandaag is bekend gemaakt dat we een nieuwe Ridder Militaire Willems Orde krijgen: majoor Gijs Tuinman van het wapen der Infanterie. Wederom een commando van het keurkorps van de Koninklijke Landmacht! Geweldig nieuws, en een …