NLMARSOF “Het beste van drie werelden in een eenheid”
zondag, 1 december 2013 – 12:29 | 5 Comments

Met stille trom heeft Nederland er sinds deze zomer er een nieuwe eenheid voor speciale operaties bij, NLMARSOF. Deze Netherlands Maritime Special Operations Forces is de samenvoeging van alle speciale eenheden binnen het Korps Mariniers. …

Read the full story »

Assignment, Featured »

“o2, ofwel zuurstof is het toverwoord in de HAHO/HALO opleiding”
woensdag, 24 september 2014 – 15:19 | No Comment

11_ParaInC130_1

Onder leiding van de Defensie Paraschool (DPS) heeft er parallel aan de oxygenmaster-opleiding in mei en juni van dit jaar de HAHO/HALO para-opleiding plaatsgevonden. Op zich niets bijzonders. Ware het niet dat er geen enkele operator uit de operationele Commandotroepencompagnieën van het Korps Commandotroepen (KCT) aan deze specialistische para-opleiding heeft deelgenomen. Dit jaar prijkte op de deelnemerslijst enkel de namen van een viertal dispatchers, ofwel para-instructeurs, van de DPS zelf. Met dit verhaal wil Dutch Defence Press naast de complexiteit van de opleiding ook de samenwerking tussen DPS en afdeling vliegfysiologie (Luchtvaart- en Bewegingsfysiologie) van de Koninklijke Luchtmacht onder de aandacht brengen.

vlcsnap-00105

Een operationele inzet per parachute biedt Special Operations Forces (SOF) de uitgelezen mogelijkheid om in nagenoeg alle denkbare scenario’s op een snelle, geruisloze en relatief veilige manier in het missiegebied te infiltreren. Niet voor niets dat parachutespringen – door middel van de vrije val methode met bestuurbaar valscherm – een verplicht onderdeel is in de opleiding van iedere SOF-operator binnen de Nederlandse krijgsmacht. Eerst Leren ze in de Basisopleiding Vrije Val (BOVV) om zowel bij dag als bij nacht individueel te springen met volledige bepakking. In de Voortgezette Opleiding Vrije Val (VOVV) komt daar het ”stackvliegen” bij, zes of acht man bij elkaar, en te landen op een onbekende dropzone bij nacht met uitrusting. Of het nu commando’s bij het Korps Commandotroepen (KCT) van de landmacht zijn of mariniers van de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) van het Korps Mariniers, ze zijn operationeel allemaal in staat om bij nacht en ontij met volledige uitrusting en bewapening na een vrije val te landen op een met gps-coördinaten gemarkeerde dropzone. De parachute is voor hen niets meer of minder dan een transportmiddel.

HAHO-001

Alleen commando’s die de aanleg en ambitie in huis hebben om het op paragebied nog hoger op te zoeken kunnen na de VOVV solliciteren naar een functie binnen de zogeheten High Altitude High Opening (HAHO) en High Altitude Low Opening (HALO)-ploeg(en), ofwel de (O2) zuurstofploeg(en) bij 105 Commandotroepencompagnie. Immers het keurkorps van de landmacht is de enigste SOF-eenheid binnen de krijgsmacht die de bekwaamheid én capaciteit heeft om wereldwijd door middel van deze zeer specialistische inzetmethode SOF-ploegen ongezien in het operatiegebied te krijgen.

D140423LW010

“De jongens die normaal gesproken in aanmerking komen voor de HAHO/HALO, ofwel zuurstofopleiding stromen over het algemeen dan ook door vanuit de 105 zelf,” vertelt adjudant Richard die cursusleider is van de zuurstofopleiding. “Maar net de 105 vormt tijdens dit opleidingsblok de kern van de Nederlandse VN-bijdrage in Mali. En aangezien deze specifieke opleiding maar eenmaal per jaar wordt gegeven is er voor gekozen om de vrijgekomen opleidingsplekken in te laten nemen door een viertal dispatchers van de DPS zelf. Drie daarvan zijn afkomstig van het Korps Mariniers en één van het KCT. Ook de twee dispatchers die de opleiding tot oxygenmaster volgen zijn groene baret dragend. HAHO/HALO betekent in het kort dat je van extreem ‘hoog’ de diepte inspringt en je letterlijk overlevert aan de zwaartekracht om daarna respectievelijk hoog of laag je valscherm te openen. ‘Hoog’ eruit kan in ons geval zelfs gaan tot 35.000 voet, ofwel ruim 10 kilometer hoogte. Toevallig ook de hoogte waar normaal gesproken de civiele passagiersvliegtuigen het luchtruim doorkruizen. Maar ook nou net de ideale hoogte waarbij we als we op ‘hoog’ openen door middel van de daar heersende zogenoemde jetstream de draagkracht van onze parachutes optimaal kunnen uitbuiten. Op deze manier is het mogelijk om een afstand van 50 tot als de omstandigheden ideaal zijn zelfs 120 kilometer te overbruggen. En dat op een voor de radar onzichtbare wijze. Maar het is ook een hoogte waar het kwik met gemak tot ruim 50 graden beneden het vriespunt kan dalen. En niet in de minste plaats een hoogte waar het zuurstofgehalte in de ijle lucht vele malen minder is om er voor een mens normaal te kunnen functioneren. In die hogere atmosferen wordt je dan ook als para letterlijk blootgesteld aan de natuurelementen en –wetten. Zoals de wet van Boyle, Henry en Dalton, om er maar een aantal te noemen. Vanwege de vele bijkomende risico’s, zoals ‘unpressurized’ vliegen, dienen dit soort trainingen en inzetoperaties altijd te worden ondersteund door specialistisch personeel. Daarnaast zijn speciale voorzieningen zoals bijvoorbeeld een zuurstofapparaat nodig om op die hoogte nog met een aanvaardbaar risico te kunnen vertoeven.”

D140423LW187

Daar komt op die extreme hoogtes nog eens bij dat zodra para’s van de laadklep afstappen, bij die omschakeling en onder die fysieke omstandigheden met een loodzware bepakking die het exit gewicht kan doen oplopen tot wel 260 kilo, er door een storing aan de (zuurstof)uitrusting ook nog eens van alles mis kan gaan. En als het misgaat, terwijl de para met ruim 300 kilometer per uur naar beneden suist, kan het binnen een paar zuchten ‘einde oefening’ zijn. “Vandaar dat de HAHO/HALO-, ofwel zuurstofopleiding eentje is waarbij de lat door ons letterlijk op ongekende hoogte wordt gelegd,” zegt Richard. “Het is ook een opleiding met een ontzettend steile leercurve waarbij de moeilijkheidsgraad vele malen hoger ligt dan in de BOVV en VOVV. Gelukkig boffen we dat de deelnemers aan deze opleiding allemaal ervaren para-instructeurs zijn. De meeste zelfs met meerdere duizenden sprongen op hun naam en die ook tandem-master zijn. Over de mate van springervaring, ofwel zogenoemd airmanship, hoeven we ons bij deze deelnemers geen zorgen te maken. Het hoofdstuk spring technische aspecten kunnen we dan ook vrij kort houden deze editie. De opleiding begint met een grondopleiding. Deze vind hoofdzakelijk plaats op de DPS in Breda. Daar hebben we ruimtes die zijn ingericht met hulpmiddelen voor het beoefenen van de aan te leren vaardigheden en (nood)procedures bij zowel de deelnemende para’s als de oxygenmasters. Ook wordt de theorie behandeld die te maken heeft met het uitvoeren van sprongen van zeer grote hoogte met gebruik van zuurstofuitrusting. Gedurende de theorie- en praktijklessen leggen we de nadruk op het drilmatig bijbrengen van vaardigheden waardoor men onder alle omstandigheden de juiste (nood)procedures uitvoert. Deze (zuurstof)drills herhalen we zodanig vaak dat het uitvoeren van deze (nood)procedures een automatisme wordt en onder alle omstandigheden juist wordt uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld in geval dat in het vliegtuig gedurende de vlucht het zuurstofmasker of –uitrusting defect raakt en vervangen moet worden door een van de oxygenmasters in opleiding. Of, na opening van het valscherm ontstaat een situatie waarbij een (ver)storing optreedt die tijdig moet worden verholpen omdat men anders de controle over de val kan verliezen.”

D140424LW190

Desalniettemin de grondslag voor nagenoeg alle eventuele problemen die bij HAHO/HALO operaties kunnen voorkomen ligt binnen de ‘hoogte fysiologie’, die zoals eerder vernoemd op haar beurt weer onderhevig is aan een aantal natuurkundige wetten. De verandering van barometrische drukverschillen is in feite de basis van de meeste narigheid. Immers er wordt unpressurized gevlogen, zodat men het vliegtuig gecontroleerd kan verlaten. Hierdoor zullen niet alleen de para’s maar ook de gehele crew met een aantal zaken worden geconfronteerd. “Met name de bijkomstige effecten van de barometrische drukverschillen op gassen in lichaamsholten kunnen nogal wat fysiologische ellende veroorzaken,” zegt Richard. “Immers wanneer de druk wordt gehalveerd zal het volume verdubbelen. Volgens dit natuurkundig principe zullen, des te hoger we stijgen, de gassen in het lichaam als gevolg hiervan willen uitzetten. Normaal gesproken levert dit geen problemen op. Maar als er om wat voor reden geen open verbinding is met de omgeving, buiten het lichaam, kan het heel erg nare tot zelfs zeer pijnlijke problemen voor een persoon tot gevolg hebben. Deze pijn kan zelfs zo ernstig zijn dat men tot geen normale handeling meer in staat is. Problemen met het middenoor, sinusholten, maag-darm kanaal en tanden en kiezen zijn enkele bekende verschijnselen daarvan.”

D140424LW038

Alsof dit nog niet genoeg ellende te weeg brengt kan het nog erger. Immers boven de 18.000 voet bestaat ook nog eens een verhoogt risico op zuurstofschuld, ook wel hypoxia genoemd. Daar komt nog eens bij dat met elke meter die je stijgt de kans op decompressieziekte ook toeneemt. “Decompressieziekte wordt veroorzaakt door het vrijkomen van stikstof(belletjes) die voor allerlei vervelende symptomen met bijbehorende risico’s kunnen zorgen,” zegt Richard. “Als gevolg van de atmosferische drukdaling zal stikstof uit het weefsel treden. Deze vrijgekomen stikstofbelletjes worden normaliter door het bloed meegenomen naar de longen en uitgeademd. Het kan echter gebeuren dat de snelheid waarmee de stikstof vrijkomt groter is dan de opnamecapaciteit van het bloed. In dit geval kunnen stikstofbelletjes zich ophopen op plaatsen waar er ruimte voor is. Deze stikstofbelletjes kunnen een jeukerig gevoel van de huid, pijn in de spieren en/of gewrichten, hoestaanvallen, hoofdpijn of zichtproblemen veroorzaken. Tot zelfs het bewustzijn verliezen. Om het gevaar hierop te verkleinen wordt gedurende de vlucht eerst een bepaalde tijd zogenoemd ‘geprebreath’ op 100% zuurstof om ongeveer een derde van de stikstof uit te wassen. Dat ‘voorademen’ met behulp van 100% zuurstof gebeurd met behulp van eigen oxygen-consoles met daarin zuurstofflessen, waaraan de zuurstofmaskers van de Para’s zijn gekoppeld. Deze mobiele zuurstofconsoles zijn door de oxygenmasters in elk willekeurig vliegtuig in te bouwen. Hiermee zijn we dus onafhankelijk van het zuurstofsysteem in het vliegtuig zelf. Het gevaar voor de para’s treed echter weer op zodra ze van het mobiele vaste zuurstofsysteem moeten afkoppelen en over moeten gaan op het eigen zuurstofsysteem, een kleine zuurstoffles dat op het harnas bevestigt is. In die tussentijd kan er nog van alles misgaan, tot zelfs het krijgen van zeer diepe zuurstofschuld. Hiervan is sprake wanneer organen simpelweg niet van voldoende zuurstof worden voorzien. De organen die hier het meest gevoelig voor zijn en waarvan de werking bij zuurstoftekort dus het eerst verminderen, zijn onder meer zenuwen en zintuigen. Echter het orgaan dat hier de meeste hinder van ondervindt en dat voor het grootste gevaar zorgt zijn de hersenen. Met als gevolg dat je situaties minder goed kan beoordelen of inschatten, je reageert trager en de coördinatie van je bewegingen verslechtert zienderogen. Maar ook hoofdpijn, duizeligheid, wazig zien, tintelingen in handen en voeten, verlies van zelfkritiek, agressiviteit, misselijkheid, depressie, euforie, bleke gelaatskleur; blauwe lippen en vingernagels, minder gehoor, verlies van tijdsbesef, niet meer aanspreekbaar zijn en uiteindelijk bewusteloosheid zijn bekende symptomen van Hypoxia. Dit zijn tijdens een HAHO/HALO inzet geen optimale omstandigheden, verre van zelfs. Wanneer voernoemde symptomen niet tijdig worden onderkend, kan zelfs een routinemissie veranderen in een horrorscenario met fatale gevolgen. Vooral als je nagaat dat een para op een hoogte van 35.000 voet slechts 30 tot 60 seconden de tijd heeft om te reageren voordat het effect van Hypoxia op de hersenfunctie te groot wordt. Dit heet ‘Time of Useful Consciousness’.” Read the full story »

11 Luchtmobiele brigade opgenomen in Division Schnelle Kräfte
dinsdag, 23 september 2014 – 19:18 | No Comment
11 Luchtmobiele brigade opgenomen in Division Schnelle Kräfte

Sinds 12 juni van dit jaar maakt 11 Luchtmobiele Brigade deel uit van de Duitse ‘Division Schnelle Kräfte’, ofwel DSK in het kort. Dit is een nieuw opgerichte snelle interventie-eenheid, waarin Nederland en Duitsland samenwerken. …

“SOF-operators bijten zich vast in uniek K9 programma bij het KCT”
zaterdag, 13 september 2014 – 13:54 | One Comment
“SOF-operators bijten zich vast in uniek K9 programma bij het KCT”

Eeuwenlang worden honden al ingezet voor oorlogsvoering. Ook bij het Korps Commandotroepen (KCT) zijn momenteel deze bijzondere viervoeters in opleiding. Twee jonge Mechelse herdershonden, Puck en Morris om precies te zijn. Samen met een tweetal …

Wervingscampagne brengt keurkorps van de landmacht dichtbij
donderdag, 28 augustus 2014 – 20:47 | No Comment
Wervingscampagne brengt keurkorps van de landmacht dichtbij

Hoewel de heroïek van de commando’s nog steeds tot de verbeelding spreekt, loopt het in Roosendaal allesbehalve storm met aspirant-commando’s die uit het juiste hout gesneden zijn. Tijd dus voor actie. Daarom lanceerden de groene …

Nieuwe wervingscampagne Korps Commandotroepen gelanceerd
dinsdag, 19 augustus 2014 – 20:33 | No Comment
Nieuwe wervingscampagne Korps Commandotroepen gelanceerd

Op maandag 18 augustus is de nieuwe wervingscampagne voor de ‘Commando Speciale Operaties’ bij het keurkorps van de Koninklijke Landmacht op vele fronten van start gegaan. Met korte videofilmpjes, (4 min.), TV-commercials (15-30 sec.) en …

Geen bergtop te hoog voor “Mount 13”
dinsdag, 5 augustus 2014 – 21:24 | No Comment
Geen bergtop te hoog voor “Mount 13”

Op 5 september 2014 organiseert 13 Gemotoriseerde Brigade (Motbrig) uit Oirschot voor de derde keer op rij de “Mount 13” expeditie. Dit jaar bestaat de expeditie wederom uit een grote groep vrijwilligers, zo’n 50 stuks …

Groene baret en uniek naslagwerk uitgereikt aan 19 nieuwe commando’s
vrijdag, 11 juli 2014 – 21:18 | No Comment
Groene baret en uniek naslagwerk uitgereikt aan 19 nieuwe commando’s

“Deze dag zullen jullie je leven lang niet meer vergeten”, aldus Commandant Korps Commandotroepen (C-KCT) kolonel Jan Swillens in zijn toespraak tijdens de baretuitreiking aan 19 nieuwe commando’s. De kernwaarden moed, beleid, trouw, eer en …

Veteranendag 2014
woensdag, 2 juli 2014 – 23:23 | No Comment
Veteranendag 2014

Our photo report from the Dutch Veteranendag (Veterans Day) 2014 in Den Haag.

Dapperheidsonderscheidingen uitgereikt
woensdag, 14 mei 2014 – 18:54 | No Comment
Dapperheidsonderscheidingen uitgereikt

Op woensdagmiddag 14 mei 2014 heeft minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vier zogenoemde dapperheidsonderscheidingen uitgereikt. Dit gebeurde op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Driemaal heeft de minister daar het Bronzen Kruis opgespeld en eenmaal …

FACTBOOK Korps Commandotroepen: VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST
dinsdag, 13 mei 2014 – 21:06 | No Comment
FACTBOOK Korps Commandotroepen: VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST

Op vrijdagochtend 21 maart 2014 heeft Commandant Korps Commandotroepen (KCT) kolonel Jan Swillens een eerste exemplaar van het ‘Factbook’ KCT overhandigd aan Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif. Dit ‘feitenboek’ geeft toegankelijk en beknopt alle …

Het Smart Vest – één soldier modernisation systeem voor de Benelux
dinsdag, 6 mei 2014 – 19:54 | One Comment
Het Smart Vest – één soldier modernisation systeem voor de Benelux

 
“Veranderde dreigingen, gewijzigde inzetgebieden en de toenemende beschikbaarheid van technologie maken een nieuwe beschouwing van de in groepsverband te voet of uitgestegen optredende militair en zijn uitrusting noodzakelijk” aldus de kamerbrief over de voorstudiefase van …