Luchtmobiel oefent zich omhoogFeatured

Luchtmobiel oefent zich omhoog

Een ongewoon scenario speelt zich af in de Leeuwardense wijk Heechterp/Schieringen. De leegstaande, en voor sloop bedoelde, flat aan de Wilgenlaan is volgepropt met ongebruikelijke bewoners. De Alpha-compagnie van 13 Infanteriebataljon (Air Assault) ‘Regiment Stoottroepen Prins Bernhard’ – onderdeel van 11 Luchtmobiele Brigade (Air Assault) ‘7 december’ heeft het pand overgenomen en is druk bezig het te zuiveren.

Eerder die morgen zijn bij de eerste invallen de eerste en tweede verdieping van het vervallen pand al door de mannen onderhanden genomen. Dit geschiedde op pelotons- en groepsniveau . “Een unieke kans”, zo zegt eerste-luitenant Auke van de Brigade, “om wat meer onverwachte scenario’s in een onbekende omgeving te kunnen oefenen tijdens de training voor het Optreden inVerstedelijkt Gebied (OVG). De jongens kennen inmiddels wel onze reguliere oefen-locatie, het oefendorp Marnehuizen in Groningen, nagenoeg uit hun hoofd. Als je ze vraagt een tekening te maken van de daar aanwezige panden, zul je deze vermoedelijk zeer gedetailleerd aangeleverd krijgen.”

In de ‘oude’ tijd van de koude oorlog speelde de krijgshandelingen zich allemaal af in het veld. Het was van groot belang om daarbij de verstedelijkte gebieden te mijden. Vooral vanwege de onoverzichtelijkheid en de daarmee gepaard gaande grotere gevaren. Zoals bijvoorbeeld sluipschutters en de grotere kans om burgerslachtoffers te maken. Het doorstoten in de diepte, terrein winnen, was vele malen belangrijker dan het innemen van steden en dorpen. Door terrein te winnen werd de aanwezige vijand in steden en dorpen veelal geïsoleerd van eigen troepen. Waardoor er uiteindelijk weinig meer voor nodig was om deze te dwingen tot overgave. Niettemin zijn er de afgelopen decennia op dit vlak grote omwentelingen in de wereld geweest. Grote vijandelijke troepenconcentraties spelen immers een veel kleinere rol van betekenis. Het zijn steeds meer en meer de kleine(re) groeperingen die een serieuze dreiging vormen. En juist onder de bescherming van woningen en de bescherming van non-combattanten kunnen kleinere terroristische groepen uitstekend functioneren. Daarom trainen de eenheden steeds meer in verstedelijkt gebied om een goed inzicht te krijgen in de kansen en dreigingen van een dergelijke omgeving. Ook, misschien juist, in een dergelijke omgeving moeten de ‘skills and drills’ op peil zijn. Opeengepakt staan op een galerij van een flatgebouw, wachtend op het juiste moment om de woning te kunnen betreden, is heel wat anders dan op linie voorwaarts gaan in het open terrein. Het vergt andere vaardigheden, andere procedures en ander materiaal.

De flat aan de Wilgenlaan heeft door de sloopwerkzaamheden al wat deuken opgelopen. De Stoters doen daar nog een behoorlijk enthousiast schepje bovenop. Geen raam blijft gespaard en geen deur blijft in zijn sponning zitten. Hoewel een enkele deur weerbarstiger is dan gedacht, moet ook deze zich uiteindelijk aan het geweld overgeven. De ‘hooligan tool’ wordt frequent gebruikt om een entree te verschaffen. Binnen no time staan er zo acht man in de woning en hebben ze direct zicht op de aanwezige dreiging. Kamer voor kamer wordt omzichtig bekeken en daar waar nodig ontdaan van insurgents.

Hoewel het oefen-scenario zeer realistisch is, mag er geen oefenmunitie worden gebruikt. De omgeving zou daar last van kunnen hebben. Enigszins overdreven, gezien het feit dat de gehele omgeving is uitgelopen om deze kerels aan het werk te zien. De legendarische uitspraak van een voorzitter van de Friesche Steden heeft vandaag een wat andere betekenis gekregen. ‘It giet oan!’

Related Posts

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.