Commando-overdracht KCT en uitreiking zilveren legpenning CLASFeatured

Commando-overdracht KCT en uitreiking zilveren legpenning CLAS

Op dinsdag 12 juli werden de aanwezigen op de Engelbrecht van Nassau kazerne ‘verrast’ door een bezoek van commandant Landstrijdkrachten (C-LAS), luitenant-generaal Rob Bertholee. Tijdens een korte ceremonie op de thuisbasis van het Korps Commandotroepen werd het commando van het keurkorps met een symbolische handdruk door luitenant-kolonel Arthur vlijm teruggegeven aan kolonel Rob Querido. Ondanks dat kolonel Querido al sinds begin 2009 commandant van de Special Forces van de Koninklijke Landmacht is, werd door ziekte in augustus 2010 het roer overgenomen door overste Vlijm, zijn plaatsvervanger.

“Blij, superblij ben ik, dat ik na vele maanden weer het Korps Commandotroepen (KCT) mag aanvoeren”, vertelt kolonel Querido. “Er waren genoeg momenten in de afgelopen periode dat ik er niet meer op rekende terug te keren als commandant van het KCT. Gelukkig heb ik het traject van gezond worden en herstellen kunnen volbrengen. Dat is niet in de laatste plaats gelukt door de steun die ik heb mogen ontvangen van binnen en buiten het Korps.

Commando_Overdracht-(1)

Met dit schrijven wil ik u, ook namens mijn echtgenote Christel, van harte danken voor alle kaarten, bloemen of andere vormen van steun. De tijd die ik kreeg van de organisatie om te herstellen heb ik ten volste benut om zowel fysiek als mentaal weer de oude te worden en alle taken als korpscommandant weer op mij te kunnen nemen. Die tijd kreeg ik ook omdat ik in luitenant-kolonel Arthur Vlijm een uitstekend waarnemend commandant had. Hij heeft op buitengewoon goede wijze alle taken op zich genomen als commandant. Het was een hectische periode met diverse opdrachten in een veelvoud van landen, maar hij heeft zich glansrijk staande gehouden.”

Zilveren_Legpenning_CLAS-(2)

Deze middag stond dan ook niet alleen in het teken van de geplande commando-overdracht. Het bleek tegelijkertijd een mooi moment om de ‘zilveren legpenning commando landstrijdkrachten (CLAS)’ aan overste Vlijm uit te reiken.
De terugkeer van kolonel Querido en het uitstekend presteren van overste Vlijm als waarnemend commandant KCT was voor generaal Bertholee immers een reden om laatstgenoemde op deze bewolkte middag eens flink in het zonnetje te zetten.
De ‘zilveren legpenning CLAS’ die overste Vlijm uit de handen van generaal Bertholee kreeg droeg de inscriptie: ‘WELOVERWOGEN EN STANDVASTIG”.

C_KCT

Dat de zilveren legpenning slechts sporadisch wordt uitgereikt blijkt wel uit het feit dat de nummering niet verder gaat dan nu 25. Geheel volgens traditie wordt op de achterzijde in twee kernwoorden de reden samengevat. De woorden”weloverwogen en standvastig” werden door Bertholee als volgt uitgelegd: “Door zijn rustige, weloverwogen, maar tevens standvastige en koersvaste houding heeft hij het KCT op succesvolle wijze door deze lastige periode geleid. Niet alleen heeft hij daarbij zeker gesteld dat alle opdrachten succesvol konden worden afgerond, ook heeft zijn leiderschap bewerkstelligd dat de zo noodzakelijke eenheid binnen het KCT behouden bleef.”

De tekst op de oorkonde, behorende bij de zilveren legpenning CLAS, luidt als volgt:

De Commandant Landstrijdkrachten verleent aan Luitenant-kolonel A.M. (Arthur) Vlijm de legpenning van de Commandant Landstrijdkrachten in zilver (25) met de inscriptie: ‘Weloverwogen en standvastig’, wegens het op uitstekende wijze waarnemen van de functie van commandant van het Korps Commando Troepen in de periode van augustus 2010 tot juni 2011.

De commandant vervult in iedere militaire eenheid een cruciale rol. Gezien de bijzondere rol van Special Forces binnen de krijgsmacht geldt dit in versterkte mate voor de commandant van het KCT. Het domein van de eenheid bestrijkt het gehele spectrum van het militaire optreden, van het tactische tot en met het strategische niveau. De opdrachten aan het KCT worden doorgaans uitgevoerd onder moeilijke omstandigheden en op het scherpst van de snede. Dit vraagt veel van het leiderschap, de flexibiliteit, de kennis en het inzicht het personeel, maar juist ook van de commandant. In de periode van waarneming heeft de overste Vlijm bewezen ruimschoots over deze eigenschappen te beschikken. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook onder zijn commando veelvuldig sprake is geweest van daadwerkelijke operationele inzet. Door zijn rustige, weloverwogen, maar tevens standvastige en koersvaste houding heeft hij zijn eenheid op succesvolle wijze door deze lastige periode geleid. Niet alleen heeft hij daarbij zeker gesteld dat alle opdrachten succesvol konden worden afgerond, ook heeft zijn leiderschap bewerkstelligd dat de zo noodzakelijke eenheid binnen het KCT behouden bleef. De overste Vlijm was een gedragen commandant.

De overste Vlijm heeft het commando over het KCT moeten overnemen in verband met ziekte van de organieke commandant. Het feit dat de eenheid bij hem overduidelijk in goede handen was, creeerde rust en ruimte voor het herstel van de organieke commandant.

Utrecht, 12 juli 2011

De Commandant Landstrijdkrachten

R.A.C. Bertholee
Luitenant-generaal

Zilveren_Legpenning_CLAS

Related Posts

2 Comments

 1. Marco Breebaart
  27 december 2011 at 17:37

  Ik ben van Lichting 85/5 heb ik samen met mijn lichting de opleiding in Oirschot van Luitentant Querido gekregen. Nu je terug kijkt was het al met al een toffe tijd ondanks het tijgeren en de vele marsen over de heide, en die die houten barakken die niet warm te stoken waren. Het doet me plezier dat Kol. Querido weer beter en actief bezig is. En ze zouden de dienstplicht beter weer toepassen.

  Een oud Limburgse Jager
  180564250 Boordschutter YPR
  Bravo Com. Seedorf

 2. Hans van der Meulen
  26 augustus 2012 at 16:46

  Vlijm, zie ik jou nog eens sinds mijn dienstplicht vanaf 83/4 in Oirschot. Kon de humor wel waarderen, jij als PC. Kameraadschap was ver te zoeken. Bij de KCT, waar ik vandaan kwam, is dat wel anders. Succes verder.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.