Nederlandse krijgsmacht bundelt inlichtingencapaciteitNews

Nederlandse krijgsmacht bundelt inlichtingencapaciteit

De opvolger van 103 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaisance (ISTAR) bataljon van de landmacht is op woensdag 19 oktober 2011 formeel opgericht op de Legerplaats bij OldenbroekHet grootste inlichtingenorgaan van de krijgsmacht bundelt hiermee haar krachten met de marine, luchtmacht en marechaussee en vormt nu samen met het Tactical Air Reconnaissance Center (TARC) het Joint ISTAR Commando (JISTARC).

De oprichtingsceremonie werd verricht door de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Bertholee. Volgens hem beschikt Nederland nu over een uitvoerende organisatie die commandanten krijgsmachtbreed op tactisch en operationeel niveau ondersteunt op inlichtingengebied. De eenheid verzamelt, analyseert en verspreid inlichtingen tijdens militaire operaties. Door de fusie van de verschillende eenheden kan JISTARC deze taken efficiënter en effectiever uitvoeren. De huidige commandant van 103 ISTAR-bataljon, luitenant-kolonel Harold de Jong, gaat JISTARC leiden.

raven02

“Door geïntegreerd op te treden zijn we sterker op tactisch en operationeel niveau,” aldus overste De Jong. “Door het oprichten van het JISTARC ontstaat een eenheid met defensiebrede operationele inlichtingencapaciteit. Hierdoor wordt de operationele inlichtingenondersteuning van de krijgsmacht verbetert. Ons werk is complex. De taken lopen uiteen van goed contact opbouwen met de plaatselijke bevolking tijdens uitzendingen om zaken als de onderlinge verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in kaart te brengen. Maar ook het onderscheppen van vijandelijke (radio)communicatie en terreinanalyse behoort tot onze taken. Voor het laatste beschikt JISTARC onder meer over ‘Raven’ onbemande verkenningsvliegtuigen. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de totale scan van een operatiegebied. Er is door de veranderende aard van de missies immers steeds meer vraag naar deze specifieke capaciteiten, zoals terreinstudies, Human Intelligence en Elektronische Oorlogsvoering. Maar ook op het gebied van Intensivering Civiel Militaire Samenwerking wordt er steeds vaker een beroep op ons gedaan. Denk wederom maar weer aan de ‘Raven’, dat vaak voor civiele autoriteiten in actie komt. Zo hielpen ze bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en de politie bij dijkinspecties en het zoeken naar de brandhaarden in de duinen bij Schoorl.”

De eenheid zal nog steeds voorzien in de inlichtingenbehoefte van de krijgsmacht, maar de manier waarop verandert, vertelt projectofficier majoor Willem Koelma.  “JISTARC wordt een paarse eenheid. Zo zal het voormalige ISTAR bataljon worden versterkt met het TARC.” Doordat de eenheid een defensiebrede taakstelling krijgt, kunnen alle Operationele Commando’s (OPCO’s) straks gebruik maken van specifieke inlichtingenondersteuningscapaciteit. Om naast landoptreden ook lucht- en maritieme operaties te ondersteunen, is het noodzakelijk dat de kennis en expertise uit de gehele krijgsmacht komt. Hierdoor komen er honderd extra functies bij. Naast 1 CIMIC (Civil Military Cooperation) bataljon wordt JISTARC de tweede eenheid binnen het OOCL die volledig paars gaat optreden. Steeds vaker treden militairen van verschillende krijgsmachtdelen met elkaar op; op missies wereldwijd en tijdens oefeningen. “Het doel ligt voor de hand,” vertelt De Jong. “Het is niet alleen efficiënter, maar er kan ook van elkaar worden geleerd.”

Bron: Defensie

Related Posts

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.