Commando overdracht C-LASFeatured

Commando overdracht C-LAS

Met het in ontvangst nemen van de sabel van generaal de Constant Rebecque, de eerste commandant van de landmacht, en het aanvaarden van het bevel over het Commando Landstrijdkrachten werd op woensdag 28 augustus luitenant-generaal Martin Wijnen de nieuwe Commandant Landstrijdkrachten. In een ceremonie bij het Kasteel in Breda, droeg luitenant-generaal Leo Beulen niet alleen de functie over maar nam hij ook afscheid als actief dienend militair.

Ceremonieel

Het militaire bedrijf staat bol van ceremonieel en traditie. Hoe hoger de commando-overdracht in de organisatie zit, des te meer ceremonieel. Als dan de hoogste militair van een defensie-onderdeel, in dit geval de Koninklijke Landmacht, het bevel overdraagt dan wordt er groots uitgepakt. Als locatie het paradeplein van de KMA (Koninklijke Militaire Academie), de plek waar officieren worden opgeleid en gevormd. Een paar honderd gasten uit binnen- en buitenland. Militairen, burgers en hoogwaardigheidsbekleders. Delegaties van alle ondergeschikte eenheden en natuurlijk een militaire kapel. Op deze dag was dat de Koninklijke militaire kapel ‘Johan Willem Friso’. Belangrijk middelpunt was de vaandelwacht met de vaandels van alle eenheden van het Commando Landstrijdkrachten.

Groei

Luitenant-generaal Beulen was de eerste Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) die weer te maken kreeg met een groeiend budget en kon daarom werken aan de wederopbouw van de Landmacht. In zijn toespraak zei hij: “Defensie groeit weer. De Koninklijke Landmacht groeit weer en kan weer investeren in mensen en in materieel. Dat is goed en dat is noodzakelijk. Nog lang niet alles is op orde. Soms mis je collega’s op essentiële functies en heb je niet alle spullen die je nodig hebt. En toch vertellen jullie vol vuur over je vak; over waar je mee bezig bent en de passie straalt daarbij uit je hele lijf. Dat is mooi, dat inspireert!”.

Pang

In haar toespraak kwam ook minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten terug op de staat van de Landmacht. De minister citeerde Beulen uit een van zijn eerste interviews als C-LAS. “Als ik over een paar jaar het stokje doorgeef wil ik een landmacht achterlaten die door goed opgeleid personeel en met voldoende materieel operationeel gereed is om de huidige taak uit te voeren en opgewassen is tegen de uitdagingen van de toekomst”. Ze voegde daar aan toe: “Natuurlijk: we zijn er nog niet. Maar er zijn mooie stappen gezet. De reserveonderdelen en munitietekorten zijn aangevuld. Geen pang pang meer. Nooit meer, wat mij betreft. Ik hoor liever: wat dreunt daar op de heide”. Richting de nieuwe C-LAS, Martin Wijnen, zei ze: “Jij hebt de komende jaren een grote opgave. Er zijn nog veel plannen die realiteit moeten worden. En daarbij is het van belang dat telkens weer de afstand wordt overbrugd tussen Den Haag, Utrecht en de werkvloer”.

Kernpunten

Na het aanvaarden van het bevel over het Commando Landstrijdkrachten benoemde luitenant-generaal Martin Wijnen zijn drie kernpunten. Als eerste een landmacht die ‘levert’. “Een robuuste landmacht is een landmacht die alle conflicten en situaties aan kan. Van grootschalig conflict tot stabilisatieoperaties en tot inzet ter ondersteuning van de civiele autoriteiten hier in Nederland voor binnenlandse veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. […] Robuust zijn is mooi; we moeten ook robuust blijven. […] Een landmacht die levert is een robuuste en wendbare landmacht en dat kan niet zonder samenwerking”.

Een mooie brug naar zijn tweede kernpunt ‘samenwerking biedt de landmacht grote kansen’. Wijnen; “In het huidige internationale denken over militaire operaties spreken we niet voor niets over multi domain battle. Succesvol zijn we alleen wanneer we samenwerken, met; de politieke, ambtelijke en militaire leiding in Den Haag, ja natuurlijk. En met andere Defensieonderdelen, met het bedrijfsleven, met kennisinstellingen en met onze internationale partners”.

Wijnen’s derde en volgens hem belangrijkste kernpunt is ‘De landmachters’. “Dat zijn jullie, militairen en burgers, die het werk doen vanuit de gedachte dat niemand belangrijker is dan het team. […] Met dertig jaar bezuinigen hebben we roofbouw op de organisatie gepleegd; hebben we roofbouw op jullie gepleegd”.

Uitdaging

Als C-LAS krijgt luitenant-generaal Wijnen te maken met het nijpende personeelstekort binnen de landmacht. Op de vraag welk woord hij zou willen roepen tegen mensen die overwegen in dienst te gaan antwoord hij resoluut “Uitdaging”. “Je gaat bij ons dingen dingen doen die je bij de bank, de bakker niet gaat doen. Je kunt denken aan inzet in het buitenland, grote oefeningen in het buitenland. Soms heb je er gewoon te staan zonder dat je gisteren bij wijze van spreken wist dat er een opdracht lag. Als voorbeeld MH17. Binnen de kortste keren gaat de hele defensieorganisatie die kant op. Ik denk niet dat er veel organisaties zijn waar je dat kunt krijgen. “

Related Posts

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.